beton kesme ara

İş Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ

• İş sağlığı ve güvenliği alanında yürürlükteki yönetmelik ve tüzüklere uymayı,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlı ve bilinçli bir çalışan topluluğu oluşturmak için,
• İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanları güvence altına almak için tüm tedbirleri sürekli
• İyileştirmeyi ve denetim altında tutmayı prensip haline bulunmaktayız.

banner42