beton kesme ara

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

• Yapılan çalışmaların tamamını çevreye duyarlı olarak gerçekleştirmek
• İş sağlığını ve güvenliğini vazgeçilmez kılmak
• Müşteri memnuniyeti ve katma değer yaratma odaklı çalışmak
• Sürekli gelişime açık olmak
• Kişilerin ve kurumların birbirine olan sorumluluk duygularını geliştirmek
• Sosyal sorumluluk projelerinde öncelikli yer almak
• Ekip ruhu ve bilgi paylaşımını ön planda tutmak
• Sonuçlara daha doğru ve verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları birbirini tamamlayan süreçler bütünü halinde yönetmek
• Elde edilen tecrübe, bilgi ve verileri işleyerek gelecek başarılara yönelik etkili kararlar almak

banner42